គ្រប់យ៉ាងអំពី AWS នៅកម្ពុជា

គ្រប់យ៉ាងអំពី AWS នៅកម្ពុជា

AWS ទើបតែចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែវាកំពុងក្លាយជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានការរីកចំរើនលឿនបំផុតរបស់ខ្លួន។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ AWS គឺផ្តល់ឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានូវក្របខ័ណ្ឌអនុលោមភាពដ៏រឹងមាំមួយ។ លើសពីនេះទៀត អាជីវកម្មក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ទំនើបៗ និងវិធានការសុវត្ថិភាពផងដែរ។

យើង​នឹង​និយាយ​អំពី​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​មាន​ដើម្បី​ដឹង​អំពី AWS ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ប្រកាស​នេះ។ វានឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីច្បាប់ និងលក្ខខន្តិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ AWS។

ស្ថានភាព AWS នៅកម្ពុជា

AWS is a cloud infrastructure company that helps hundreds of thousands of businesses in 190 countries. Their cloud services are very reliable, scalable, and affordable. Because they work with Amazon Web Services, many Cambodian organizations can now offer pay-as-you-go pricing with no up-front costs. Before purchasing an AWS package, program professionals can provide cloud consulting and advice. After signing the service contract, these teams will also help with migration, implementation, and ongoing management and support. 

ស្ថានភាព AWS នៅកម្ពុជា

សេវាកម្ម Cloud ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺសម្រាប់អង្គការតូចទៅធំក្នុងវិស័យសាធារណៈ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការផលិត ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការកម្សាន្ត និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម។ ពួកគេនឹងធ្វើការជាមួយអាជីវកម្មនៅខេត្តកណ្តាល ព្រះសីហនុ សៀមរាប ប៉ោយប៉ែត បាវិត និងរាជធានីភ្នំពេញ។ នៅពេលអនាគត ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកសេវាកម្មរបស់ពួកគេឱ្យគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ទៅ AWS នៅកម្ពុជា

អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្តូរទៅ AWS និង cloud computing នឹងរីករាយជាមួយការពង្រីកទំហំរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មដែលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងអាចដាក់ពង្រាយកម្មវិធីថ្មីបានយ៉ាងងាយស្រួល បង្កើនសេវាកម្មនៅពេលដែលបន្ទុកការងារកើនឡើង និងកាត់បន្ថយសេវាកម្មប្រសិនបើតម្រូវការធ្លាក់ចុះ។ នេះគឺខុសពីរបៀបដែលអ្វីៗនៅពេលនេះ ដែលពួកគេត្រូវរង់ចាំជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬរាប់ខែដើម្បីឱ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរ។

AWS ផ្តល់សេវាកម្មចែកចាយកុំព្យូទ័រជាង 200 រួមទាំងឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ API, cloud computing, data analytics និង cloud storage។ ដោយសារតែនេះ ស្ទើរតែគ្រប់អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទំនងជាប្រើយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកមួយនៃ AWS ។ Amazon Web Services អាចជំរុញអាជីពរបស់អ្នកក្នុងការផ្ទុកទិន្នន័យ សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត Cloud Computing និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការក្នុងផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ឬសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ការរៀន Amazon Web Services នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពតាមតម្រូវការ។ Amazon Web Services គឺល្អសម្រាប់អ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រដែលកំពុងស្វែងរកជំនាញថ្មី និងអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ពួកគេ។ នេះគឺដោយសារតែវាគាំទ្រកម្មវិធីដ៏ធំទូលាយបែបនេះ។

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ AWS នៅកម្ពុជា

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់សេវា Cloud ដរាបណាពួកគេបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងនិយតករនៅកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនបង់រំលោះ និងធនាគារធម្មតា។ អង្គការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Cloud ផ្សេងៗគ្នា អាស្រ័យលើស្ថានភាព។ អង្គការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់សេវា Cloud ក្រោមគោលនយោបាយ និងអនុសាសន៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគួរតែអនុវត្តដោយឯករាជ្យនូវ ការណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យា within two years. Customers with questions about the regulations and how they might affect AWS services should contact their account representative or AWS.

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ AWS នៅកម្ពុជា

បទប្បញ្ញត្តិក្នុងវិស័យនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយសេវាកម្មគេហទំព័រ Amazon កំពុងព្យាយាមជួយអតិថិជនសម្របខ្លួនទៅនឹងសេវាកម្មគេហទំព័រ Amazon កំពុងជួយអាជីវកម្មក្នុងការកែតម្រូវទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ AWS ផ្តល់ដំបូន្មានដល់អង្គការហិរញ្ញវត្ថុឱ្យទទួលបានជំនួយក្នុងការអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។ ដំបូន្មាននេះក៏គួររួមបញ្ចូលផងដែរនូវលក្ខន្តិក ច្បាប់ និងការណែនាំពីតំបន់នេះ។ AWS ក៏ប្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនថាពួកគេគួរតែអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

ការពិចារណាសំខាន់ៗ

AWS ផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់ និងវិធានការសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌអនុលោមភាពដ៏រឹងមាំមួយ។ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញ និងបង្ហាញថាពួកគេបានធ្វើដូច្នេះ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AWS រួចហើយ ឬមានគម្រោងប្រើប្រាស់ពួកវាអាចអនុវត្តជំហានខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្រូវការអនុលោមភាពរបស់ពួកគេ៖

1. ស្វែងយល់ពីគោលដៅនៃបន្ទុកការងារបច្ចុប្បន្ន និងប្រភេទទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិណាមួយអាចអនុវត្តបាន។

2. Figure out how important or important the relevant workload(s) are based on what the local environment needs. For example, the Technology Risk Management Guidelines say that financial institutions may need to get permission from NBC before they can use AWS’s services.

3. ក្រឡេកមើលគំរូនៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកចែកចាយនៃ AWS និង​​ ផ្លូវរបស់​ AWS ហើយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនចំពោះសេវាកម្ម AWS ដែលនឹងត្រូវបានប្រើ។ អតិថិជនក៏អាចប្រើវត្ថុ AWS ដើម្បីទទួលបានការទទួលបានរបាយការណ៍សវនកម្មពី AWS និងវាយតម្លៃកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង។

4. ប្រសិនបើអតិថិជនមានសំណួរបន្ថែមអំពីរបៀបដែលសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ AWS អាចបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬប្រសិនបើពួកគេចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម ពួកគេអាចទាក់ទងតំណាងគណនីរបស់ពួកគេ ឬ AWS ។

ឯកជនភាព

នៅពេលដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AWS ពួកគេគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់ឯកជនភាពណាមួយដែលត្រូវអនុវត្ត។ អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មពពក AWS ដើម្បីរក្សាទុក ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅស ការប្រើប្រាស់ AWS នៅក្នុងបរិបទនៃភាពឯកជនទូទៅ និងការពិចារណាលើការការពារទិន្នន័យដែលមាននៅលើគេហទំព័រ AWS ។

អតិថិជនដែលដំណើរការ ឬមានគម្រោងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) រួចហើយគួរតែចូលទៅកាន់ Amazon Web Services General Data Protection Regulation (GDPR) Center (AWS)។ Amazon Web Services បានបោះពុម្ពសៀវភៅសមួយដែលមានឈ្មោះថា "ការរុករកការអនុលោមតាម GDPR នៅលើ AWS"ដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការទាំងនេះ។

1Byte ដែលជាដៃគូប្រឹក្សាយោបល់ AWS ឈានមុខគេ

AWS បានធ្វើការជាមួយ 1Byte អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ 1byte គឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយដែលល្បីជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មជ្រើសរើសផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយ AWS យើងកំពុងជួយអាជីវកម្មផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលពួកគេធ្វើជំនួញ។ មានអតិថិជនរីករាយជាច្រើននៅ 1Byte ហើយក្រុមហ៊ុនបានសរសេររឿងជោគជ័យជាច្រើន។ ចូលរួមជាមួយយើងហើយអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងរឿងធំបន្ទាប់តាំងពីដំបូង។

1Byte ដែលជាដៃគូប្រឹក្សាយោបល់ AWS ឈានមុខគេ

អាជីវកម្មមានឱកាសល្អប្រសើរជាច្រើនក្នុងការធ្វើបានល្អនៅពេលដែលពួកគេបង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត។ វាជាការងាររបស់យើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យពួកគេ។ ក្នុងនាមជាដៃគូ AWS 1Byte អាចជួយអតិថិជនទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី AWS និងពន្លឿនការធ្វើបញ្ចូលទាញយកប្រព័ន្ធ Cloud របស់ពួកគេ។ យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកវិជ្ជាស្មុគ្រស្មាញ ប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធ និងបំពេញចិត្តអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ដោយធ្វើការរួមគ្នា។

Below are the benefits that our clients will get when working with us on AWS services.

សមត្ថភាពធ្វើការបញ្ចូលទាញយក

1Byte is an organization that helps businesses move their workloads and applications from physical data centers to Amazon Web Services cloud platforms. The company helps its clients figure out the right cost-benefit ratios as well as their organization’s goals. After that, applications are either re-hosted, re-platformed or shut down. This is depending on the customer’s IT strategy, capabilities, and timeframes.

សមត្ថភាពដំណើរការការអភិវឌ្ឍ

អ្នកជំនាញ DevOps របស់យើងបានធ្វើការជាមួយ AWS អស់រយៈពេលជិត 10 ឆ្នាំមកហើយ ហើយពួកគេត្រូវបានសំដៅដល់ការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដែលជួយសហគ្រាសឆ្ពោះទៅមុខក្នុងពិភពលោកដែលផ្លាស់ទីក្នុងមួយវិនាទី។

យើងធ្វើការជាមួយក្រុមរបស់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានអំពីរបៀបដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដំណើរការ។ យើង​ក៏​ផ្តល់​ជូន​ផង​ដែរ​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ​ការ​ចែកចាយ​កម្មវិធី​ល្បឿន​លឿន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​កាន់តែ​ងាយស្រួល។ DevOps គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈមួយ ហើយគោលការណ៍របស់វាមានដូចខាងក្រោម៖

  • កាត់បន្ថយចំនួននៃការកកិតដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការបញ្ជូនកម្មវិធី។
  • បំណុលបច្ចេកវិទ្យារយៈពេលវែងអាចត្រូវបានលុបចោលជាមួយនឹងបន្ទុកការងារដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាកូដ។ នេះក៏ជួយធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺច្បាស់លាស់ និងសមស្រប។
  • បញ្ចូលហានិភ័យ ការអនុលោមភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកទៅក្នុងដំណើរការ DevOps ។
  • ហានិភ័យនៃការរៀបចំ ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងឥរិយាបថសុវត្ថិភាព មិនគួរជាការគិតក្រោយនោះទេ។ ជំនួសមកវិញ ពួកគេគួរតែត្រូវបានសាងសង់ទៅក្នុងផ្លូវដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ DevOps តាំងពីដើមដំបូងនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍។

យើងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងដូចជា AWS ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអតិថិជនរបស់យើងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។

សមត្ថភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ Amazon Web Services 1Byte ជួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (FIs) បង្កើនល្បឿន បង្កើនល្បឿនការបង្កើតថ្មី និងតម្លៃទាប។ ដោយសារតែយើងនៅក្នុងអាជីវកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ យើងមានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីតម្រូវការសន្តិសុខ និងអភិបាលកិច្ចនៃឧស្សាហកម្មនេះ។ ចំណុចខ្លាំងមួយរបស់យើងគឺថា យើងបានធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងការប្រឹក្សា CCoE, ការអនុញ្ញាត DevOps, ការផ្ទេរបន្ទុកការងារ និងការស៊ើបការណ៍ទិន្នន័យ។

ដូចគ្នានេះផងដែរ ការអនុវត្តល្អបំផុត និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IP) ដែលយើងបានបង្កើត ដូចជាកម្មវិធី Cloud at Scale Foundations របស់យើង ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តសាកល្បង និងពិត និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បំប្លែងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបានផ្តោតលើមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទៅជាការច្នៃប្រឌិតដែលជំរុញដោយការបង្កើតថ្មី។ អង្គការដែលមានមូលដ្ឋានលើកម្មវិធី Cloud ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជាមួយនឹងសេវាកម្ម Cloud អាជីវកម្មក្នុងតំបន់នឹងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ និងរក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ក្រុមហ៊ុននឹងអាចដាក់ពង្រាយកម្មវិធីថ្មីបានយ៉ាងងាយស្រួល បង្កើនសេវាកម្មនៅពេលដែលបន្ទុកការងារកើនឡើង និងកាត់បន្ថយសេវាកម្មប្រសិនបើតម្រូវការធ្លាក់ចុះ។

ដោយការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Amazon, 1Byte បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតក្នុងការផ្តល់សេវា Cloud Computing ដល់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។