តើ Public Cloud ជាអ្វី? សេចក្ដីណែនាំលម្អិតសម្រាប់ស្វែងយល់អំពី Public Cloud

តើ Public Cloud ជាអ្វី? សេចក្ដីណែនាំលម្អិតសម្រាប់ស្វែងយល់អំពី Public Cloud

ពាក្យថា Public cloud ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យា ដូច្នេះតើអ្វីទៅជា Public cloud ឱ្យប្រាកដ? និយាយឱ្យស្រួលយល់ Public cloud គឺជាប្រភេទមួយនៃការគណនាក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលក្ខណៈ Cloud ដែលសាធារណៈជនទាំងឡាយអាចចូលទៅរកទិន្នន័យសម្រាប់គណនាផ្សេងៗដូចជា រចនាសម្ព័ន្ធ platform និងកម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ។

អត្ថបទនេះពី 1Byte មានគោលដៅផ្ដល់នូវការណែនាំលម្អិតដើម្បស្វែងយល់ពី Public Cloud, លក្ខណៈសំខាន់ផ្សេងៗ, អត្ថប្រយោជន៍, ប្រភេទ និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មនានា ។ គោលបំណងគឺដើម្បីផ្ដល់ ចំណេះដឹងដល់បុគ្គល ឬអង្គការអំពី Public Cloud, ដំណើរការ, និងមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យ Public Cloud ក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពី Cloud computing ។

បន្ទាប់ពីអានអត្ថបទនេះចប់ អ្នកនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពី Public Cloud, សមត្ថភាព និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាដល់អង្គការរបស់អ្នក ។ ដូច្នេះមិនថាអ្នកពុំមានចំណេះដឹងក្នុងវិស័យ Cloud Computing ឬកំពុងចង់ពង្រីកចំណេះដឹងក្នុងផ្នែកនេះ អត្ថបទណែនាំលម្អិតមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នក ។

តើអ្វី​ជា Public Cloud?

Cloud សាធារណៈគឺជាគំរូកុំព្យូទ័រលើពពក ដែលធនធានដូចជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ វេទិកា និងសូហ្វវែរត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សាធារណជនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។ វាអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គល និងអង្គការនានាអាចចូលប្រើប្រាស់ធនធានកុំព្យូទ័រតាមតម្រូវការ ដោយមិនចាំបាច់គ្រប់គ្រង និងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត។

Cloud សាធារណៈខុសពី Cloud ឯកជន និងកូនកាត់ ដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់អង្គការជាក់លាក់ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធនធានសាធារណៈ និងឯកជន។ នៅក្នុងការប្រៀបធៀប Cloud សាធារណៈត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណោមស្ថាប័ន និងអតិថិជនជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យពួកគេសន្សំសំចៃ និងអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន។

ភាពខុសគ្នារវាង Private និង Hybrid Clouds:

Public cloud មានភាពខុសគ្នាពី private និង hybrid cloud ដែលទាំងពីរមានលក្ខណៈជា cloud computing ដូចគ្នា ។ ការយល់ដឹងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នារវាង cloud ទាំងបីគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការជ្រើសរើសឱ្យសមស្របនឹងតម្រូវការអង្គការរបស់អ្នក ។

អ្វីជា Public Cloud ?

Cloud ឯកជន

Private cloud ជាប្រភេទ cloud computing ដែលទិន្នន័យសម្រាប់ computing គឺសម្រាប់តែអង្គការមួយគត់ និងមិនចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃ ។ Private cloud ជាទូទៅគ្រប់គ្រងនិងរក្សាពីអង្គការផ្ទាល់ ឬពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដទៃជំនួសឱ្យអង្គការនោះ ។ Private cloud ផ្ដល់ឱ្យអង្គការច្រើននូវការគ្រប់គ្រង និងកែប្រែទិន្នន័យ computing របស់ខ្លួន ប៉ុន្តៃវាក៏ទាមទារការទុនច្រើនចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រង។

Cloud កូនកាត់

Hybrid cloud គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង public និង private cloud ដែលទិន្នន័យមួយចំនួនមានលើ public cloud និងមួយចំនួនទៀតមាននៅលើ private cloud ។ អតិថិជនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី cloud ទាំងពីរប្រភេទដែលអាចពង្រីកនិងសន្សំសម្ចៃពី public cloud ខណៈពេលដែលរក្សាការគ្រប់គ្រងនិងសុវត្តិភាពដល់ទិន្នន័យសំខាន់ៗពី private cloud ។

បើប្រៀបធៀបគ្នា public cloud អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនច្រើនប្រើប្រាស់ដែលធ្វើជួយសន្សំសម្ចៃនិងពង្រីកបាន ។ ក៏ប៉ុន្តែ public cloud មិនអាចផ្ដល់កម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងនិងកែប្រែដូច private cloud ហើយអតិថិជនត្រូវពឹងលើវិធានការការពារសុវត្តិភាពពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា public cloud នោះ ។

ជម្រើសរវាង public, private និង hybrid cloud អាស្រ័យលើតម្រូវការនិងលក្ខខណ្ឌទាមទារពិសេសរបស់អតិថិជន ។ Public cloud សមស្របសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់សន្សំសម្ចៃនិងពង្រីកបានខណៈដែល private cloud ផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងនិងកែប្រែច្រើន ។ ឯ Hybrid cloud ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បានដូច cloud ទាំងពីរប្រភេទទៀត ទាំងតម្លៃ ទំហំ និងគ្រប់គ្រង ។

លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ Public Cloud

Public cloud ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈសំខាន់ៗជាច្រើនដែលកំណត់ពួកគេដាច់ដោយឡែកពីទម្រង់នៃការគណនាពពកដទៃទៀត។ ចរិតទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យពពកសាធារណៈក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់អង្គការដែលកំពុងស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍នៃcloud computing។

1. តាមតម្រូវការ និងអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន: Cloud សាធារណៈផ្តល់នូវធនធានកុំព្យូទ័រតាមតម្រូវការ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការធ្វើមាត្រដ្ឋានឡើង ឬចុះតាមតម្រូវការ។ នេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់អង្គការដែលជួបប្រទះការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការសម្រាប់ធនធានកុំព្យូទ័រ។

2. អ្នកជួលច្រើន: Cloud សាធារណៈត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណោមស្ថាប័ន និងអតិថិជនជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យពួកគេសន្សំសំចៃ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យអង្គការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចនៃទំហំដែលសម្រេចបានដោយអ្នកផ្តល់សេវា Cloud។

3. តម្លៃបង់តាមដែលអ្នកទៅ: Cloud សាធារណៈជាធម្មតាប្រើគំរូកំណត់តម្លៃបង់ប្រាក់តាមដែលអ្នកទៅ ដែលស្ថាប័នចំណាយតែសម្រាប់ធនធានដែលពួកគេប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាជម្រើសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ IT បែបប្រពៃណី ដែលស្ថាប័ននានាត្រូវតែធ្វើការវិនិយោគជាមុនដ៏ធំនៅក្នុងផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរ។

4. អាចចូលប្រើបានតាមអ៊ីនធឺណិត: Cloud សាធារណៈអាចចូលប្រើបានពីគ្រប់ទិសទីជាមួយនឹងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ដែលធ្វើឱ្យវាអាចចូលដំណើរការបានខ្ពស់ និងងាយស្រួលសម្រាប់អង្គការដែលមានកម្មករដាច់ស្រយាល ឬកម្លាំងពលកម្មដែលបែកខ្ញែក។

5. គ្រប់គ្រងដោយអ្នកផ្តល់សេវា: Cloud សាធារណៈត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកផ្តល់សេវា រំដោះអង្គការពីបន្ទុកនៃការគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការផ្តោតលើមុខងារអាជីវកម្មស្នូលរបស់ពួកគេ ជាជាងព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេសនៃធនធានកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។

ករណីប្រើនៃ Public Cloud

Public clouds មានករណីប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យពួកគេសមស្របសម្រាប់អង្គការគ្រប់ទំហំនិងឧស្សាហកម្ម។ ករណីប្រើប្រាស់ទូទៅបំផុតមួយចំនួនសម្រាប់ Public clouds រួមមាន:

1. ការបង្ហោះកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិត និងទូរសព្ទ: Cloud សាធារណៈគឺស័ក្តិសមល្អសម្រាប់ការបង្ហោះគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដោយផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវលទ្ធភាពនិងភាពអាចរកបានដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីគាំទ្រកម្រិតចរាចរណ៍ និងការប្រើប្រាស់ខ្ពស់។

ការវិភាគទិន្នន័យធំ ៗ ៖ Cloud សាធារណៈផ្តល់ឱ្យអង្គភាពនូវថាមពលកុំព្យូទ័រ និងសមត្ថភាពផ្ទុកដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដំណើរការ និងវិភាគទិន្នន័យមួយចំនួនធំ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យធំ។

3. ការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ: Cloud សាធារណៈផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ ដោយធានាថាទិន្នន័យ និងកម្មវិធីសំខាន់ៗរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារក្នុងករណីមានការដាច់ភ្លើង ឬគ្រោះមហន្តរាយ។

4. Software ជាសេវាកម្ម (SaaS): Cloud សាធារណៈគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កម្មវិធី SaaS ជាច្រើន ដោយផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវការចូលប្រើកម្មវិធីនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការដំឡើងផ្នែករឹង និងកម្មវិធី។

5. DevOps៖ Cloud សាធារណៈត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ DevOps ដោយផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវភាពបត់បែន និងទំហំដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីសាកល្បង និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មីៗយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

6. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាសេវាកម្ម (IaaS): Cloud សាធារណៈផ្តល់ឱ្យអង្គភាពនូវធនធានកុំព្យូទ័រ ការផ្ទុក និងបណ្តាញដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដំណើរការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានលក្ខណៈល្អសម្រាប់ IaaS ។

ទាំងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃករណីប្រើប្រាស់ជាច្រើនសម្រាប់public clouds។ ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយការធ្វើមាត្រដ្ឋានការធ្វើមាត្រដ្ឋាននិងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ពពកសាធារណៈគឺជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អង្គការដែលកំពុងស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍នៃcloud computing។

5 គុណសម្បត្តិនៃ Public Cloud

មូលហេតុសំខាន់មួយដែលអង្គការជ្រើសរើស public clouds គឺជាគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលពួកគេផ្តល់ជូន។ ពីប្រសិទ្ធភាពចំណាយតិចដើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋានការធ្វើមាត្រដ្ឋានពពកសាធារណៈផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលជួយឱ្យពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្មដែលមានល្បឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

5 គុណសម្បត្តិនៃ Public Cloud

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗនៃ public clouds រួមមានការសន្សំការចំណាយការធ្វើមាត្រដ្ឋានភាពងាយស្រួលនិងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់។ មិនថាអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង cloud computing ឬកំពុងស្វែងរកការពង្រីកផ្ទាំងថ្មដែលមានស្រាប់ផ្នែកនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃ public clouds និងរបៀបដែលពួកគេអាចជួយឱ្យអង្គការរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។

1. ការសន្សំការចំណាយ

អត្ថប្រយោជន៍ដំបូងនៃបុព្វហេតុដំបូងនៃ public clouds គឺការសន្សំថ្លៃដើមដែលពួកគេផ្តល់ជូន។ ដោយប្រើថាមពលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ពពកអង្គការអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុននិងការចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដែលទាក់ទងនឹងវា។

1. កាត់បន្ថយចំណាយដើមទុន: Cloud សាធារណៈលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់អង្គភាពក្នុងការទិញ និងថែទាំផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលអាចមានតម្លៃថ្លៃ និងចំណាយពេលច្រើន។ ដោយប្រើ Cloud សាធារណៈ អង្គការអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែករំលែកដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា Cloud កាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុនរបស់ពួកគេ និងបង្កើនធនធានដើម្បីវិនិយោគលើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

2. ការចំណាយប្រតិបត្តិការទាប៖ បន្ថែមពីលើការកាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុន ពពកសាធារណៈក៏ផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការទាបផងដែរ ការចំណាយធៀបនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ IT ប្រពៃណី។ ជាមួយនឹង Cloud សាធារណៈ អង្គការលែងត្រូវគ្រប់គ្រង និងថែទាំផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៀតហើយ ដែលវាអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើន និងមានតម្លៃថ្លៃ។ អ្នកផ្តល់សេវា Cloud ដោះស្រាយកិច្ចការទាំងនេះ ដែលកាត់បន្ថយការចំណាយប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ IT និងបង្កើនធនធានសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងទៀត។

3. បង់សម្រាប់តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ: ជាមួយនឹងពពកសាធារណៈ អង្គការចំណាយតែសម្រាប់ធនធានកុំព្យូទ័រដែលពួកគេប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ។ នេះផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវភាពបត់បែន និងការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនលើការចំណាយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ ដោយសារពួកគេអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួលឡើង ឬចុះតាមតម្រូវការ។ លើសពីនេះ ពពកសាធារណៈផ្តល់ជូននូវជម្រើសតម្លៃជាច្រើន រួមទាំងការបង់ប្រាក់តាមដែលអ្នកទៅ និងវត្ថុដែលបានបម្រុងទុក ដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយបន្ថែមទៀត និងជួយឱ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការចំណាយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ។

សរុបសេចក្ដីមកការសន្សំការចំណាយដែលផ្តល់ដោយ public clouds គឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយក្នុងចំណោមអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់របស់ពួកគេដោយផ្តល់នូវមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចំណាយកាន់តែច្រើនក្នុងការដំណើរការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការកាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុនបន្ថយការចំណាយប្រតិបត្តិការនិងផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងលើវាកាន់តែខ្លាំង public clouds ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលជួយឱ្យពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្មដែលមានល្បឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

2. ការធើ្វមាត្រដ្ឋាន

Public clouds ផ្តល់នូវអង្គការដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឱ្យបានរហ័សនិងងាយស្រួលធ្វើមាត្រដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេឡើងលើឬចុះក្រោមតាមតម្រូវការដែលត្រូវការដើម្បីឱ្យពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរការទាមទារនិងតម្រូវការអាជីវកម្ម។

1. ធនធានតាមតម្រូវការ: Cloud សាធារណៈផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវលទ្ធភាពចូលប្រើធនធានកុំព្យូទ័រជាច្រើនប្រភេទតាមតម្រូវការ រួមទាំងការផ្ទុក ថាមពលដំណើរការ និងអង្គចងចាំ។ នេះមានន័យថា អង្គការអាចបន្ថែម ឬលុបធនធានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលតាមតម្រូវការ ដោយមិនចាំបាច់ទិញ ឬថែទាំផ្នែករឹង ឬកម្មវិធីបន្ថែម។

2. ការធ្វើមាត្រដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព: Cloud សាធារណៈត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានមាត្រដ្ឋានខ្ពស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការធ្វើមាត្រដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នេះជួយឱ្យស្ថាប័នឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការ និងតម្រូវការអាជីវកម្ម ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការវិនិយោគសំខាន់ៗលើផ្នែករឹង ឬផ្នែកទន់។

3. បង្កើនភាពបត់បែន: ការធ្វើមាត្រដ្ឋាននៃ Cloud សាធារណៈផ្តល់ឱ្យស្ថាប័ននូវភាពបត់បែនកាន់តែច្រើន និងការគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹង Cloud សាធារណៈ អង្គការអាចកែសម្រួលធនធានកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេតាមតម្រូវការ ដែលជួយពួកគេឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការ និងតម្រូវការអាជីវកម្មកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមតម្រូវការដែលជាតម្រូវការរបស់អង្គការអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរការទាមទារនិងតម្រូវការអាជីវកម្មកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវភាពបត់បែននិងការគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រដល់ការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សឬចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ public clouds ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាននិងអាចបត់បែនបានដែលជួយឱ្យពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មដែលមានល្បឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

3. ភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃ public clouds គឺភាពបត់បែន។ ជាមួយនឹង public clouds អង្គការមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើធនធានកុំព្យូទ័រឧបករណ៍និងសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្ម។

1. ការជ្រើសរើសសេវាកម្ម: Cloud សាធារណៈផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងការផ្ទុក ថាមពលកុំព្យូទ័រ និងការតភ្ជាប់បណ្តាញ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងផ្លាស់ប្តូរល្បាយសេវាកម្មរបស់ពួកគេតាមតម្រូវការ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអាជីវកម្ម។

2. ការបែងចែកធនធានថាមវន្ត: Cloud សាធារណៈអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការចាត់ចែងធនធានកុំព្យូទ័រយ៉ាងសកម្ម តាមតម្រូវការ។ នេះមានន័យថា អង្គការអាចកែសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរ និងតម្រូវការអាជីវកម្ម ដោយមិនចាំបាច់វិនិយោគលើផ្នែករឹង ឬកម្មវិធីបន្ថែម។

3. បង្កើនភាពរហ័សរហួន: ជាមួយនឹងពពកសាធារណៈ អង្គការអាចមានភាពរហ័សរហួន និងឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអាជីវកម្ម។ Cloud សាធារណៈផ្តល់ឱ្យអង្គភាពនូវភាពបត់បែនក្នុងការសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរ ជួយឱ្យពួកគេនាំមុខគេ និងរក្សាការប្រកួតប្រជែង។

ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើសេវាកម្មនិងឧបករណ៍ជាច្រើនហើយដើម្បីបែងចែកធនធានក្នុងការគណនាយ៉ាងស្វាហាប់អង្គការអាចឆ្លើយតបកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអាជីវកម្មនិងឈានដល់កន្លែងខ្សែកោងដែលមានល្បឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ មិនថាអ្នកកំពុងព្យាយាមបង្កើនភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នកឬត្រូវការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះការផ្លាស់ប្តូរការទាមទារ public clouds ផ្តល់ឱ្យអង្គការដែលមានដំណោះស្រាយដែលអាចបត់បែនបាននិងឆ្លើយតបដែលជួយឱ្យពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេនិងជោគជ័យ។

4. ភាពងាយស្រួល

ជាមួយនឹង public clouds អង្គការអាចចូលប្រើធនធានកុំព្យូទ័រឧបករណ៍និងសេវាកម្មពីគ្រប់ទិសទីពីគ្រប់ទីកន្លែងដោយភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់និយោជិកធ្វើការពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលណាមួយ។

1. ការងារពីចម្ងាយ: Cloud សាធារណៈអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការនានាគាំទ្រការងារពីចម្ងាយ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកចូលប្រើប្រាស់ធនធានដែលពួកគេត្រូវការពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា។ នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសការងារពីចម្ងាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលអង្គការជាច្រើនកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីគាំទ្របុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការពីផ្ទះ។

2. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើង: Cloud សាធារណៈក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការសហការគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមចូលប្រើ និងចែករំលែកព័ត៌មាន និងធនធាន មិនថាពួកគេស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយ។ នេះជួយឱ្យស្ថាប័នធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចជួយកែលម្អលទ្ធផលអាជីវកម្ម។

3. បង្កើនផលិតភាព: តាមរយៈការធ្វើឱ្យបុគ្គលិកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រើធនធានដែលពួកគេត្រូវការពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា Cloud សាធារណៈអាចជួយបង្កើនផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ មិនថានិយោជិតកំពុងធ្វើការពីផ្ទះ ឬធ្វើដំណើរក៏ដោយ ពួកគេអាចទទួលបានធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញការងារ ជួយឱ្យអង្គការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេ និងជោគជ័យ។

សរុបសេចក្តីមកភាពងាយស្រួលគឺគុណប្រយោជន៍សំខាន់មួយទៀតនៃ public clouds។ ដោយធ្វើឱ្យនិយោជិកឱ្យចូលប្រើធនធានកុំព្យូទ័រឧបករណ៍និងសេវាកម្មពីគ្រប់ទិសទីនៃអ៊ីនធឺណេត public clouds ផ្តល់ឱ្យអង្គការដែលមានភាពបត់បែននិងការចល័តពួកគេត្រូវការមានភាពជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដែលមានល្បឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រការងារពីចម្ងាយឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការសហការ public clouds ផ្តល់ឱ្យអង្គការដែលមានដំណោះស្រាយដែលអាចចូលដំណើរការបានអាចបត់បែនបាននិងមានប្រសិទ្ធភាព។

5. សន្តិសុខ

នៅពេលនិយាយដល់​​ public clouds សន្តិសុខគឺជាការព្រួយបារម្ភខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អង្គការជាច្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏ជាគុណសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗនៃ public clouds។ អ្នកផ្តល់ public clouds វិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខអនុវត្តវិធានការណ៍និងការគ្រប់គ្រងជាច្រើនដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អតិថិជននិងប្រព័ន្ធ។

1. កាត់បន្ថយហានិភ័យ៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញសុវត្ថិភាព និងការវិនិយោគរបស់អ្នកផ្តល់សេវា Cloud សាធារណៈ អង្គការអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ អ្នកផ្តល់សេវា Cloud សាធារណៈប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាសុវត្ថិភាពជាច្រើន រួមទាំងការអ៊ិនគ្រីប Firewalls និងប្រព័ន្ធការពារ និងទប់ស្កាត់ការឈ្លានពាន ដើម្បីការពារទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធរបស់អតិថិជន។

2. ការអនុលោមតាម៖ អ្នកផ្តល់សេវា Cloud សាធារណៈជាច្រើនគឺ ត្រាប់តាម ជាមួយនឹងបទដ្ឋាននិងបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្មដូចជា SOC 2 អាយអេសអូ 27001 និង HIPAA ។ នេះមានន័យថាអង្គការនានាអាចបង្កើនវិធានការណ៍សន្តិសុខដែលអនុវត្តដោយអ្នកផ្តល់ public cloud ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ពួកគេ។

3. Responsibility Sharing: ជាមួយនឹង Cloud សាធារណៈ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពត្រូវបានចែករំលែករវាងអតិថិជននិងអ្នកផ្តល់សេវា។ អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានានូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្មមូលដ្ឋាន ខណៈពេលដែលអតិថិជនទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាកម្មវិធី និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ដោយប្រើជំនាញសន្តិសុខនិងការវិនិយោគរបស់អ្នកផ្តល់ public cloud អង្គការអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់ពួកគេនិងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ មិនថាអ្នកកំពុងព្យាយាមអនុវត្តតាមបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងបទប្បញ្ញត្តិឬការពារទិន្នន័យនិងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទេ public cloud ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានប្រសិទ្ធភាព។

កត្តា 5 ដែលត្រូវពិចារណានៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា

កត្តាដែលត្រូវពិចារណានៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា

នៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ public cloud មានកត្តាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលអង្គការគួរតែពិចារណា។ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវអាចជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកកាត់បន្ថយការចំណាយនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនៃ public cloud។

ភាពជឿជាក់៖ កត្តាសំខាន់បំផុតមួយដែលត្រូវពិចារណានៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា Cloud សាធារណៈគឺភាពជឿជាក់។ ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានកំណត់ត្រាតាមដានច្បាស់លាស់នៃម៉ោងធ្វើការ ភាពអាចរកបានខ្ពស់ និងការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ។ វានឹងជួយធានាថាប្រព័ន្ធ និងទិន្នន័យរបស់អ្នកតែងតែមាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។

ការធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន៖ Cloud សាធារណៈគួរតែអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករីកចម្រើន និងសម្របខ្លួនតាមតម្រូវការរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ។ ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាដែលអាចសម្រុះសម្រួលកំណើនរបស់អ្នក និងផ្តល់ធនធានដែលអ្នកត្រូវការនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។

ថ្លៃដើម Cloud សាធារណៈអាចជាដំណោះស្រាយដែលមានតម្លៃសមរម្យ ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការចំណាយពាក់ព័ន្ធ។ ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានគំរូតម្លៃតម្លាភាព និងអាចបត់បែនបាន ដូច្នេះអ្នកអាចកំណត់ថវិកាបានយ៉ាងងាយស្រួល និងគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់អ្នក។

សន្តិសុខ៖ សុវត្ថិភាពគឺជាកង្វល់ចម្បងសម្រាប់ស្ថាប័នជាច្រើន ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាដែលយកចិត្តទុកដាក់សុវត្ថិភាពជាខ្លាំង។ ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានកំណត់ត្រាតាមដានសុវត្ថិភាព និងការការពារទិន្នន័យ ក៏ដូចជាការអនុលោមតាមស្តង់ដារ និងបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្ម។

5. ការគាំទ្រ៖ Cloud សាធារណៈអាចមានភាពស្មុគ្រស្មាញ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយ និងឆ្លើយតប។ ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់ការគាំទ្រ 24/7 និងធនធានជាច្រើនដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

ដំណោះស្រាយ Cloud ដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុង 1Byte

យើងសូមលើកយក 1Byte ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា Cloud ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដែលត្រូវពិចារណា។ 1Byte ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម public clouds ជាច្រើន រួមទាំង Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) និង Software-as-a-Service (SaaS)។ ជាមួយនឹង 1Byte អ្នកអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ public clouds រួមទាំងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ការសន្សំការចំណាយ និងសុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់នៃភាពជឿជាក់ ការគាំទ្រ និងការច្នៃប្រឌិត។

សរុបសេចក្តីមក នៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា public cloud វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាលើកត្តាមួយចំនួនដូចជា ភាពជឿជាក់ មាត្រដ្ឋាន ការចំណាយ សុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រ។ 1Byte អាចជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក កាត់បន្ថយការចំណាយ និងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍អតិបរមានៃ public cloud។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្មី ដំណើរការកម្មវិធី ឬរក្សាទុកទិន្នន័យនោះទេ 1Byte ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចជួយអ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

សន្និដ្ឋាន

ជាមួយនឹងការសន្សំការចំណាយ ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ភាពបត់បែន ភាពងាយស្រួល និងគុណសម្បត្តិសុវត្ថិភាព public cloud បានក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទំហំ។ នៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា public cloud វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាលើកត្តាមួយចំនួនដូចជា ការចំណាយ ប្រតិបត្តិការ សុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រអតិថិជន។ ទីបំផុត public cloud គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ច្រើន និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្ម និងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន ហើយជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សេវាត្រឹមត្រូវ វាអាចផ្តល់នូវឧបករណ៍ និងធនធានចាំបាច់ដើម្បីជួយឱ្យស្ថាប័នរបស់អ្នករីកចម្រើន និងជោគជ័យ។