គន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

គន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពការវិវត្ដន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា ការគ្រប់គ្រង cloud គឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន អង្គការ។ នៅពេលដែលសេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើន ធើ្វការបំលាស់ទី cloud ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ cloud គឺជារឿងដ៏ចាំបាច់។ អត្ថបទនេះ នឹងនិយាយអំពី ភាពស្មុគ្រស្មាញនៃការគ្រប់គ្រងធនធាន cloud បង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងធានាសុវត្ថិភាព។ តាមរយៈការយល់ដឹង និងអនុវត្តគន្លឹះសំខាន់ៗទាំងនេះ អាជីវកម្មអាចរុករកភាពស្មុគស្មាញនៃបរិយាកាស cloud និងដោះសោសក្តានុពលពេញលេញរបស់វា សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត និងការរីកចម្រើន។

ការរចនាយុទ្ធសាស្រ្ដគ្រប់គ្រង cloud បង្កើនប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់លទ្ធផលអាជីវកម្ម

នៅពេលដែលអ្នក ចូលទៅក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រង cloud ជំហានដំបូងគឺការង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលស្របតាមគោលបំណងរបស់ស្ថាប័នអ្នក។ cloud ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនចាប់ពី Infrastructure as a Service (IaaS) ដល់ Software as a Service (SaaS) ហើយសេវានីមួយៗ អាចបម្រើនូវតម្រូវការអាជីវកម្មជាក់លាក់។

ចាប់ផ្តើមដោយការវាយតម្លៃគោលដៅ នៃស្ថាប័នរបស់អ្នក។ កំណត់ថា តើដំណើរការអ្វីខ្លះដែល អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីលទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន ប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងភាពបត់បែនរបស់ cloud។ រៀបចំធនធាន cloud ជាមួយនឹងលទ្ធផលអាជីវកម្ម ដើម្បីជៀសវាងការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ និងធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ធនធានដ៏ល្អប្រសើរ។

ពិចារណាលើតម្រូវការសុវត្ថិភាព និងការអនុលោមតាមច្បាប់ នៃឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់សេវា cloud ផ្សេងៗគ្នា ផ្តល់ជូននូវមុខងារសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ ដូច្នេះសូមជ្រើសរើសមួយដែលស័ក្កិសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែម តាមតម្រូវការ។

នៅពេលអ្នករចនាយុទ្ធសាស្ត្រ cloud របស់អ្នក សូមចងចាំអំពីលទ្ធភាពនៃការធើ្វមាត្រដ្ឋាន។ សេវាកម្ម Cloud អាចកែសម្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីសម្រួលដល់កំណើន ឬការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការ។ ភាពរហ័សរហួននេះ អនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាពរបស់អ្នកបង្កើន ឬថយចុះដោយគ្មានការរំខានធំដុំ។

ពិនិត្យមើលឡើងវិញជាទៀងទាត់ និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រ cloud របស់អ្នក ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម។ ភាពបត់បែន គឺជាគន្លឹះក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធនធាន cloud សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា និងរក្សាការរៀបចំ ជាមួយនឹងគោលបំណងអាជីវកម្ម។ តាមរយៈការរចនាយុទ្ធសាស្រ្ដ ដែលគិតគូរបានយ៉ាងល្អ អ្នកបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នឹងជំរុញស្ថាប័នរបស់អ្នក ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។

Recommended reading: ការណែនាំសម្រាប់ការធើ្វមាត្រដ្ឋាន Cloud

ទទួលយក cloud ដែលចែកចាយ ដើម្បីបើកដំណើរការ hybrid cloud architectures

នៅក្នុងអាណាចក្រនៃការគ្រប់គ្រង cloud ការទទួលយកវិធីសាស្រ្ត cloud ដែលបានចែកចាយអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់។ cloud ដែលបានចែកចាយពង្រីកសេវាកម្ម cloud ទៅកាន់ទីតាំងជាក់ស្ដែងផ្សេងៗគ្នា ដោយអាចរក្សាបាននូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកកណ្ដាល ធើ្វឲ្យ hybrid cloud architectures ប្រព្រឹត្ដិទៅ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

Hybrid cloud រួមបញ្ចូលគ្នានូវសេវាកម្ម private និង public cloud ដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្ថាប័នប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះបាន។ តាមរយៈការទទួលយកគំរូ cloud ដែលបានចែកចាយ អាជីវកម្មអាចដាក់ធនធាន cloud ឱ្យខិតទៅជិតប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ កាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ និងធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការប្រសើរឡើង។

ទទួលយក cloud ដែលចែកចាយ ដើម្បីបើកដំណើរការ hybrid cloud architectures

វិធីសាស្រ្តនេះបង្កើនភាពបត់បែន និងការអនុលោមតាមទិន្នន័យស្នាក់នៅ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលមានតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិតឹងរ៉ឹង។ វាក៏ផ្តល់នូវស្ពានរវាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបរិវេណ និង cloud សម្រួលការធ្វើចំណាកស្រុក និងធានាការរួមបញ្ចូលដោយរលូន។

ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី cloud ដែលបានចែកចាយ សូមជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវា ដែលមានវត្តមានជាសកល ហើយបង្កើតក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចច្បាស់លាស់។ ការធើ្វបែបនេះ ធានាថា ការគ្រប់គ្រងជាប់លាប់នៅទូទាំងទីតាំងចែកចាយ ដោយអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ការបែងចែកធនធាន។

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពដ៏ស្វាហាប់នៃការគ្រប់គ្រង cloud ដែលបានចែកចាយ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ស្ថាប័ន ដែលស្វែងរកការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃ private និង public clouds។ សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្ត ភាពបត់បែន និងការអនុលោមតាមច្បាប់កំណត់ សម្រាប់បរិយាកាស cloud កាន់តែមានភាពរហ័សរហួន និងមានប្រសិទ្ធភាព។

បង្កើនជំនាញ public cloud សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង cloud ការដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវគឺសំខាន់បំផុត។ ជំនួសឱ្យការពឹងផ្អែកទាំងស្រុង លើធនធានខាងក្រៅ អាជីវកម្មគួរតែវិនិយោគលើការរីកលូតលាស់ជំនាញ public cloud ក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

ចាប់ផ្តើមដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិក ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬសមត្ថភាពសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា cloud។ ការផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងវិញ្ញាបនប័ត្រ អាចផ្តល់នូវឥទ្ធិពលឱ្យពួកគេ ក្លាយជាអ្នកអនុវត្ត cloud ដ៏ជំនាញ។

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្ដិជម្រុះ។ តាមរយៈការប្រមូលផ្តុំក្រុមមកពីនាយកដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ទស្សនវិស័យចម្រុះអាចរួមចំណែកដល់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

អ្នកផ្តល់សេវា public cloud ផ្តល់នូវឯកសារ និងធនធានយ៉ាងទូលំទូលាយ។ លើកទឹកចិត្តក្រុមរបស់អ្នកឱ្យស្វែងរកសម្ភារៈទាំងនេះ បង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីសេវាកម្ម cloud ការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកទេសបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។

ជំរុញវប្បធម៌នៃការរៀនសូត្របន្ត។ ទិដ្ឋភាពនៃ cloud វិវត្ដន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយការបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ជាមួយនឹងនិន្នាការ និងកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ public cloud នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នក អ្នកមិនត្រឹមតែបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញ cloud ដែលមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង cloud របស់អ្នកផងដែរ។ ការរីកចម្រើនក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកនេះ ធានាថា អាជីវកម្មរបស់អ្នក អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសថ្មីៗនៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា cloud។

Recommended reading: កម្មវិធីចំនួន៥ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការចំណាយលើ cloud ដែលអ្នកគួរដឹង

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធ្វើផែនការធនធាន

ការ​គ្រប់​គ្រង cloud ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព ​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​ការ​ធ្វើ​ផែនការ​ធនធាន​យ៉ាង​ម៉ត់ចត់។ មុននឹងឈានទៅដល់ការអនុម័ត cloud ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីតម្រូវការ និងគោលបំណងរបស់ពួកគេ។

កំណត់ថាតើបន្ទុកការងារ កម្មវិធី និងសេវាកម្មណាដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ cloud environment។ ពិចារណាលើកត្តាដូចជាការរំពឹងទុកនៃការអនុវត្ត ការទាមទារលទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងបទប្បញ្ញត្តិអនុលោម។

កំណត់គំរូសេវាកម្ម cloud ដែលសមស្រប Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ឬ Software as a Service (SaaS)— ដែលស្របតាមគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ប៉ាន់ស្មានការប្រើប្រាស់ធនធាន ដើម្បីជៀសវាងការផ្តល់លើស ឬប្រើប្រាស់តិច។ សេវាកម្ម Cloud ផ្តល់ភាពបត់បែន ប៉ុន្តែការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការចំណាយ ទាមទារការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ អំពីតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នអ្នក។

ពិចារណាអំពីទីតាំងភូមិសាស្រ្ត នៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់អ្នក ឬតំបន់ cloud ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការដាក់ទិន្នន័យនៅតំបន់នោះ។

សហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា រួមទាំងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពអាជីវកម្ម ដើម្បីរៀបចំផែនការរធនធាន ជាមួយនឹងគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ។

ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធ្វើផែនការធនធាន ក្រុមហ៊ុននានា ដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ វិធីសាស្រ្តដ៏សកម្មមួយនេះ ធានាថាធនធាន cloud ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងល្អប្រសើរ ការចំណាយត្រូវបានគ្រប់គ្រង ហើយ cloud environment នឹងជួយដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឲ្យមានភាពរលូន។

វិភាគទំហំ និង nature នៃប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង cloud របស់អ្នក

មុនពេលចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រង cloud វាក៏ជារឿងដ៏ចាំបាច់ផងដែរ ក្នុងការវិភាគឱ្យបានហ្មត់ចត់អំពីមាត្រដ្ឋាន និងលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ ការវាយតម្លៃនេះដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ cloud ដែលពោរពេញដោយព័ត៌មាន។

វាយតម្លៃទំហំនៃអង្គភាពរបស់អ្នក និងទំហំនៃធនធានដែលត្រូវការ។ តើអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ក្រុមហ៊ុនខ្នាតមធ្យម ឬសហគ្រាសធំ?

ស្វែងយល់ពីធាតុដើមនៃប្រតិបត្ដិការរបស់អ្នក។ ពិចារណាថា តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកពឹងផ្អែកខ្លាំងលើដំណើរការទិន្នន័យ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក អន្តរកម្មអតិថិជន ឬមុខងារជាក់លាក់ផ្សេងទៀត។

វិភាគទំហំ និង nature នៃប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង cloud របស់អ្នក

កំណត់ពេលវេលាប្រើប្រាស់ខ្ពស់បំផុត និងការប្រែប្រួលតាមរដូវកាលនៃតម្រូវការ។ ការយល់ដឹងនេះគឺចាំបាច់ សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធនធាន និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការចំណាយ។

វាយតម្លៃលទ្ធភាពភូមិសាស្ត្រនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ តើអ្នកមានវត្តមានក្នុងស្រុក ក្នុងប្រទេស ឬជាអន្ដរជាតិដែរទេ? វាប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការពិចារណាលើការផ្តល់ខ្លឹមសារ។

ពិចារណាលើការអនុលោមតាមច្បាប់ និងតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ។ ឧស្សាហកម្មមួយចំនួន មានច្បាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដ៏តឹងរឹង ដែលមានឥទ្ធិពលលើជម្រើសនៃការប្រើប្រាស់ cloud របស់អ្នក។

តាមរយៈការវិភាគប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកយ៉ាងល្អិតល្អន់ អ្នកអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង cloud របស់អ្នក ឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការតែមួយគត់របស់ស្ថាប័នរបស់អ្នក។ វិធីសាស្រ្តដែលបានជូនដំណឹងនេះ នឹងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមានៃបច្ចេកវិទ្យា cloud បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងធានាថាធនធាន cloud របស់អ្នក រៀបចំបានយ៉ាងរលូន ជាមួយនឹងគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

កុំធើ្វទាំងអស់ ក្នុងពេលតែមួយ

នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរនៃការគ្រប់គ្រង cloud វាជារឿងសំខាន់ដែលមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ ចូលទៅក្នុងការធ្វើ full-scale migration ក្នុងពេលតែមួយនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចូរប្រើវិធីសាស្រ្តជាដំណាក់កាល ដើម្បីធានាឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយរលូន និងកាត់បន្ថយការរំខាន។

ចាប់ផ្តើមដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណបន្ទុកការងារ និងកម្មវិធីដែលមិនសំខាន់ ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅ cloud ដំបូង។ ការធ្វើចំណាកស្រុកបន្តិចម្តងៗនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បង និងស្វែងយល់ពីភាពស្មុគ្រស្មាញ នៃប្រតិបត្តិការ cloud។

រៀនពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើ migrations ដំបូង ហើយអនុវត្តការយល់ដឹង ដែលទទួលបានទៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀត។ វិធីសាស្រ្តដដែលៗនេះ អាចឱ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការជាលំដាប់។

វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការចំណាយនៃដំណាក់កាល migration នីមួយៗ វាជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ដ cloud ជាមួយនឹងថវិការបស់អ្នក។

រក្សាបណ្តាញទំនាក់ទំនង បើកចំហជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងក្រុម IT អង្គភាពអាជីវកម្ម និងអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ មតិកែលម្អរបស់ពួកគេ គឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ ក្នុងការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង cloud របស់អ្នក។

ជៀសវាងការប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការចូលដំណើរការទាំងអស់ អ្នកផ្តល់ឱ្យស្ថាប័នរបស់អ្នក នូវពេលវេលាដើម្បីសម្របខ្លួន រៀន និងកែលម្អវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកចំពោះការគ្រប់គ្រង cloud។ យុទ្ធសាស្រ្តអត់ធ្មត់នេះ ធានាបាននូវការផ្លាស់ប្តូរ cloud ប្រកបដោយជោគជ័យ និងរក្សាបាននូវស្ថេរភាពប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់នូវលទ្ធផលវិជ្ជមាន។

FURTHER READING:
1. ការអនុវត្ដដ៏សំខាន់ទាំង១០ ដើម្បីសុវត្ថិភាពគេហទំព័រ Cloud
2. អ្វីទៅជានិម្មិត ហើយវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក?
3. Server Virtualization៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងការអនុវត្តល្អបំផុត

សន្និដ្ឋាន

ការគ្រប់គ្រង cloud ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ។ វានិយាយអំពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ cloud របស់អ្នក ជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ស្ថាប័នអ្នក។ ដោយធ្វើតាមគន្លឹះសំខាន់ៗទាំងនេះ អាជីវកម្មអាចរុករកភាពស្មុគស្មាញនៃបច្ចេកវិទ្យា cloud ស្របពេលដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ធនធាន ធានាសុវត្ថិភាព និងសម្រេចបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធ្វើផែនការធនធានឱ្យបានហ្មត់ចត់ ការវិភាគប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក និងការបង្កើនជំនាញ cloud ក្នុងស្ថាប័នអ្នក ទាំងអស់នេះ រួមចំណែកដល់វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រង cloud ប្រកបដោយជោគជ័យ។ ការទទួលយក cloud ដែលបានចែកចាយ និងទទួលយកវិធីសាស្រ្ត migration ជាដំណាក់កាល ផ្តល់នូវភាពបត់បែនដែលត្រូវការ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងតម្រូវការដែលកំពុងវិវត្ត នៃទិដ្ឋភាពឌីជីថល។

នៅពេលដែលស្ថាប័នរុករកពិភពបច្ចេកវិទ្យា cloud ដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច គន្លឹះទាំងនេះ ឈរជាគោលការណ៍ដែលណែនាំល្អបំផុត។ តាមរយៈការមានភាពស្ទាត់ជំនាញនៃការគ្រប់គ្រង cloud អាជីវកម្មអាចដោះសោសក្តានុពលពេញលេញនៃ cloud ជំរុញការច្នៃប្រឌិត ប្រសិទ្ធភាព និងការរីកចម្រើន នៅក្នុងបរិយាកាសធុរកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ៕